Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Hieronder valt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Maar ook huishoudelijke hulp in huis. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen.